розрахуйте ваш кредит
Розрахуйте кредит
Сума кредиту
Розрахунок кредиту на:
12місяців
Увага! Сума кредиту не може бути більше 30 000 грн, з урахуванням страхового платежу
Щомісячний платіж
Сума кредиту:

Відсотків річних:

Загальні витрати по кредиту:
Загальна вартість кредиту:
Реальна річна процентна ставка:
Важливо! Дані розрахунки орієнтовні.Точні розрахунки надаються при оформленні кредиту за умовами обраного продукту і підписанні договору.
Приклад розрахунку вартості кредиту
Приклад розрахунку вартості кредиту
Декілька слів про нас
Чому обирають нас?
До 30 000 гривень
Сумма кредита
12 місяців
Термін кредиту
147,50%
Реальна річна процентна ставка
Без штрафів та комісій
Дострокове погашення
За 5 хвилин
Рішення по кредиту
Лише паспорт та ІПН
Пакет документів
відправте заявку
Гроші вже майже у вас

Зробіть декілька кроків і отримайте кредит на вигідних умовах. Якщо у Вас виникли питання, зателефонуйте нам за номером телефону 0 800 500 686

Крок 1 із 3

Вкажіть ваші особисті данні

Крок 2 із 2

Вкажіть Ваші особисті данні
Повернутися на крок назад
Обрати...
Обрати...

Крок 3 із 3

Вкажіть Ваші особисті данні
Повернутися на крок назад
Обрати...

Дякуємо, що обрали кредит від UnexBank!

Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом.
додаткова інформація про кредит
Ще трохи про кредит
Умови 12 міс
Вимоги
Документи
Умови Характеристики
Валюта кредиту Гривня
Розмір кредиту Від 1 000 грн. до 30 000грн.
Термін кредитування 12 місяців
Номінальна річна відсоткова ставка 0,01%
Комісія за обслуговування кредиту (щомісячна)
12,5% (з 1 по 4 місяць)
1,5% (з 5 по 8 місяць)
0,5% (з 9 по 12 місяць)
Реальна річна процентна ставка 147.50%
Схема погашення кредиту Ануїтет
Без довідки про доходи До 30 000 грн
Порука чи забезпечення Відсутні
Умови споживчого кредиту Завантажити
Вид кредитної операції та форма видачі кредиту Кредит на споживчі потреби шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника. Відкриття поточного рахунку- не тарифікується
Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою з надання споживчого кредиту (без застави):
  Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб та вимог законодавства України.
  Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
  Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов'язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до умов Договору та чинного законодавства України .
  Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
  Клієнт має право відмовитись від Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до Договору/ п.4.4.2. Правил надання споживчих кредитів (у разі відмови від такого договору клієнт, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору, клієнт зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим Договором та сплатити проценти за період з дня одержання коштів за кредитом до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або Договором, Правилами надання споживчих кредитів).
  Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення Кредиту, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
  Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов’язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.
  При оформленні споживчого кредиту, кредитні кошти за кредитом перераховуються на поточний рахунок Клієнта, який відкривається Клієнту безкоштовно на умовах Тарифного плану згідно Договору.
  Клієнт має право на відмову від Договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах, визначених:
  − законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;
  – Законом України «Про споживче кредитування» ;
  − Договором укладеним між АТ «ЮНЕКС БАНК» та клієнтом).
Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором.
  За невиконання чи неналежне виконання Клієнтом своїх обов'язків по кредиту згідно з Договором про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб, Банк має право застосувати штраф за порушення умов Договору у розмірі 200,00 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.
  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторонами за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  За порушення строків повернення Кредиту та/ або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/ або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій), розрахованої за кожний день прострочення Платежу, включаючи день сплати заборгованості.
  У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним Договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.
  Банк має право, у визначених Договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.
  Банк має право унесення інформації до Кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
Умови Характеристики
Валюта кредиту Гривня
Розмір кредиту Від 2 000 грн. до 200 000грн.
Термін кредитування До 36 місяців
Відсоток, річних 0,01%
Комісія, місяць
Період 12 міс 24 міс 36 міс
Період 1 12,5% 8,5% 7%
Період 2 1,5% 6,5% 5,5%
Період 2 0,5% 1,5% 0,5%
Схема погашення кредиту Ануїтет
Без довідки про доходи До 30 000 грн
Порука чи забезпечення Відсутні
Умови споживчого кредиту "Стандартні Умови" Завантажити
АТ «ЮНЕКС БАНК» пропонує споживчі кредити готівкою. На термін 12 місяців з річною ставкою 0,01%, щомісячна комісія складає: з 1- по 4 місяць - 12,5% в місяць, з 5 - по 8 місяць -1,5% в місяць, з 9 - по 12 місяць - 0,5% в місяць, таким чином, ефективна ставка на термін 12 місяців становить 147,50%. Приклад розрахунку вартості: при отриманні кредиту на суму 7 000,00. грн на термін 12 місяців з щомісячною комісією з 1- по 4 місяць - 12,5%, з 5 - по 8 місяць - 1,5%, з 9 - по 12 місяць - 0,5%, загальна вартість кредиту складе 11060,40 грн. При цьому, відсотки по кредиту за весь термін кредитування - 0,49 грн, оплата щомісячної комісії за обслуговування кредитної заборгованості: з 1- по 4 місяць - 875 грн. в місяць, з 5 - по 8 місяць -105 грн. в місяць, з 9 - по 12 місяць - 35 грн. в місяць. Штрафи за недотримання умов договору за кожен випадок порушення становлять: 200 грн.
Умови Характеристики
Позичальник Фізична особа
Резидентність Резидент
Громадянство Громадянин України
Мінімальний вік позичальника 21 рік на дату оформлення кредиту
Максимальний вік позичальника 65 років на момент закінчення строку дії кредитного договору
Працевлаштування Має офіційне працевлаштування
Дохід Має офіційний дохід
Від суми 30 000 Довідка про доходи за останні 6 місяців
Документи
Шаблони кредитних договорів
Умови споживчого кредиту
Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту
Перелік документів для оформлення кредиту
Шановні клієнти
Інформація для позичальників
Страхові компанії - партнери
Тарифи по кредитних операціях для клієнтів – фізичних осіб в АТ «ЮНЕКС БАНК
ПАМ’ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ ЗА СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ
ПАМ'ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ МАЄ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕД БАНКОМ
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ
ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 27.04.2021)
ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 17.04.2021)
ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 06.01.2021)
ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 01.09.2020)
ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 21.04.2020
ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 16.03.2020)
ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 20.11.2019)
ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 25.10.2019)
ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 25.09.2019)
ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 24.06.2019)
ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 26.02.2019)
ПОРЯДОК РОБОТИ З ЗВЕРНЕННЯМИ КЛІЄНТІВ
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
РЕЙТИНГИ БАНКУ
Як отримати?
Як повернути?
Відправте заявку
Заповніть анкету та надішліть заявку на цій сторінці
Дізнайтеся рішення
Дочекайтесь дзвінка оператора та отримайте позитивне рішення
Отримайте гроші
В найближчому відділенні Юнекс банку отримайте дебетову карту з готівкою
ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПОГАШЕННЯ Щомісячно рівними частинами не пізніше 10 числа кожного місяця
РЕГУЛЯРНИЙ ПЛАТІЖ Автоматичне погашення з карткового рахунку за допомогою послуги «регулярний платіж»
ВІДДІЛЕННЯ ЮНЕКС БАНКУ Погашення через мережу відділення АТ «ЮНЕКС БАНК»
ОНЛАЙН Погашення в режимі онлайн на сайті банку
ВІДДІЛЕННЯ ІНШИХ БАНКІВ Погашення через відділення будь-яких банків на території України
ТЕРМІНАЛИ Погашення через мережу терміналів самообслуговування

Завантажуй додатки від юнекс банку